feedbacks Khách hàng.

Great things in business are never done by one person. They’re done by a team of people.

sopa media

  • Tầm nhìn
  • Sứ mệnh
  • Lịch sử phát triển
Trong 3 năm tới, SOPA Media sẽ thúc đẩy các hoạt động tạo ra thật nhiều giá trị cho các doanh nghiệp không chỉ trên phương diện Truyền thông số - Digital Marketing mà còn hướng đến những giải pháp xây dựng Con người cho ngành Digital Marketing - qua đó hướng đến giá trị thiết thực nhất cho Cộng đồng Digital Marketing phát triển toàn diện và bền vững.
Đưa SOPA Media trở thành 1 Partner với mọi doanh nghiệp và trở thành người bạn đồng hành tin cậy và uy tín.
Cuối năm 2017, trong bối cảnh Digital Marketing đang phát triển mạnh mẽ tại thị trường Việt Nam, SOPA Media ra đời với sứ mệnh “Trở thành Partner Digital Marketing Agency với mọi Client”. Kể từ đó, chúng tôi nỗ lực và cố gắng để có thể hoàn thành sứ mệnh của mình và đem lại giá trị thiết thực cho mọi khách hàng. Trải qua hơn 3 năm hoạt động và không ngừng phát triển, SOPA Media đã không ngừng nỗ lực và phát triển và có được cơ hội đồng hành cùng nhiều khách hàng trên nhiều lĩnh vực khác nhau. Từ những kinh nghiệm triển khai cho hàng trăm khách hàng lớn nhỏ trong và ngoài nước, chúng tôi hiểu rằng, khi cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang nổ ra, Digital Marketing sẽ nổ ra trở thành một xu hướng mạnh mẽ cho Marketing. Mọi doanh nghiệp đều cần cải tổ bộ máy, nguồn lực để đáp ứng nhu cầu và sự phát triển. SOPA Media luôn sẵn sàng để trở thành một Partner tận tuỵ và cống hiến cho mỗi Khách hàng.

khách hàng của sopa media.